Dimarts 17 de juliol, a les 16.30, pregària per les vocacions sacerdotals a la basílica de Sant Feliu de Girona.