Divendres 18 de gener, a les 19.30, celebració ecumènica amb motiu de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, a la catedral de Barcelona, presidida pel bisbe Sergi Gordo.