L’olfacte del ramat

El pastor que estima el ramat a l’estil de Jesús, l’estima del tot. El programa que el papa Francesc ens proposa en la seva primera exhortació apostòlica ens omple d’alegria i confiança perquè en ella s’observa l’amor al seu poble, a la seva Església, tan necessitada de sentir-se estimada en totes les dimensions de la seva presència en el món, al que Déu tant estima i al qual ha entregat el seu Fill per salvar-lo.

Aquest joiós acompanyament ens obliga a tots a obrir portes i finestres perquè entri l’aire nou de l’Esperit, perquè Jesús que ve sigui ben acollit, estimat, conegut i anunciat. I perquè això sigui possible se’ns demana «conversió pastoral» com a «opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura social esdevingui un camí adequat per a l’evangelització del món actual més que per a l’autopreservació».

A tots els agents pastorals ens vol en constant actitud de sortida i afavorir així la resposta positiva de tots aquells que Jesús convoca a la seva amistat. Això implica aquella «conversió personal» que doni pas a una obertura confiada cap a Jesús que ve, s’apropa i ens convida a estar presents en tants nous escenaris i perifèries. Un canvi d’actitud personal que esdevindrà «conversió pastoral», posada tant en relleu per Jesús com a bon Pastor que estima el ramat, el pastor que estima i serveix el seu poble.

És als pastors a qui ens demana un estil propi d’estar amb el ramat: «De vegades, al davant per indicar el camí i cuidar l’esperança del poble; altres vegades, simplement enmig de tots amb la seva proximitat senzilla i misericordiosa; i en ocasions haurà de caminar al darrere del poble per ajudar els ressagats i, sobretot, perquè el ramat mateix té el seu olfacte per trobar nous camins.» Ens està ensenyant a ser humils i aprendre del poble que també té el seu olfacte per avançar, per fer-nos avançar i avançar bé. Just elegit, ja ho va dir: «I ara, comencem aquest camí: bisbe i poble.»

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari