La lluminositat del testimoni

Déu ha parlat, Déu ha vingut, Déu s’ha situat enmig nostre en la persona del seu Fill Jesús perquè no puguem dir mai que no el coneixem. Entenem una vegada més com Déu sempre és sorprenent, però ho és de la manera més impensada i trencant els esquemes de la lògica humana. El camí no ha estat el poder polític, ni la força de les armes, ni l’ostentació dels palaus o de les famílies reials. No. No és aquest l’estil del Déu de Jesús ni tampoc ho ha de ser el dels seus seguidors, encara que la història quedi sovint tacada per la infidelitat.

La joiosa notícia i la gran lliçó que ha omplert de llum tota la història ha estat la senzillesa d’una família i la pobresa d’un infant, en un racó de món ignorat d’un país ocupat per una potència estrangera. Ha arribat per un discret anunci fet als qui s’han de guanyar la vida amb la inseguretat que dóna no tenir ni casa pròpia, tastar l’exili i viure pendents sempre de la providència. També ho han entès altres intel·lectualment ben preparats, però que tenien en comú amb els primers un cor humil i una recerca sincera.

Això és el que desconcerta molts. Només els qui viuen oberts a Déu i a la novetat de la seva Paraula són capaços d’admirar el misteri de la seva presència i entendre el llenguatge mitjançant el qual ens arriba. «El qui ésla Paraula s’ha fet home i ha habitat entre nosaltres» (Jn 1,14).

Cada any, la vida cristiana es refà amb l’anunci del naixement de Jesús. La llum apareix com a pregó secular d’una bona notícia. Tot queda il·luminat, ciutats, places, carrers, i cases, però, i el cor? També, amb ressonàncies desiguals en els costums populars i sovint amb llums que, en tost d’il·luminar, enlluernen. La nostra consciència cristiana vol ser solidària, sap que aquesta és la millor forma d’assemblar-se a Jesús nascut pobre a Betlem i que ens demana posar-nos al costat dels més desheretats, com Ell ho ha fet. Tenim més que motius per agrair-ho i felicitar-nos!

Amics i amigues, feliç i sant Nadal.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , Permalink

Deixa un comentari