Cultures urbanes

L’anonimat que genera la gran ciutat no ho és tant quan sabem introduir en les relacions humanes un component de solidaritat. Les grans ciutats contenen perifèries per tots els cantons i es dóna una convivència entre estils de vida que de primer cop podrien semblar irreconciliables. Potser no ens acabem de situar quan aquesta diversitat ens obliga a separar mons culturals i no ens esforcem per trobar punts de confluència i fer que tot el que hi ha de socialment exclòs trobi un camí d’integració.

Referint-se als desafiaments de les cultures urbanes i amb la visió positiva que el caracteritza, el papa Francesc diu que «és curiós que la revelació ens digui que la plenitud de la humanitat i de la història es realitza en una ciutat» i que «necessitem reconèixer la ciutat des d’una mirada contemplativa, això és, una mirada de fe que descobreixi el Déu que habita a les seves llars, als seus carrers, a les seves places. La presència de Déu acompanya les recerques sinceres que persones i grups realitzen per trobar suport i sentit a les seves vides» (EG 71). I nosaltres, tenim aquesta percepció?

Coneixent dins la ciutat ambients diversos marcats per grans diferències, hom descobreix fàcilment que el sentit de Déu hi és i assenyala un rumb de confiança en comunitats cristianes i en persones concretes. La fe i les obres de la fe en són testimoni. Tot això fa evident —com segueix dient el papa Francesc— que «Ell [Déu] viu entre els ciutadans promovent la solidaritat, la fraternitat, el desig de bé, de veritat, de justícia», i afegeix que «aquesta presència no ha de ser fabricada sinó descoberta, desvelada. Déu no s’amaga a aquells qui el busquen amb un cor sincer, encara que ho facin a les palpentes, de manera imprecisa i difusa».

La dificultat, doncs, no són les diferències, sinó que es posin seriosos obstacles al diàleg i a la convivència. Per això, l’actitud pastoral ha de ser apropar persones i conjuminar mentalitats, oferint l’Evangeli com a mitjà d’entesa i anunciant Jesús com a camí per arribar a Déu.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , Permalink

Deixa un comentari