Germans de tots sense fronteres

És molt freqüent emprar el nom de «germà». Solem dir que som germans de tothom. Però els qui ho són sense fronteres són els missioners. Ho estem veient recentment, com ho hem vist en tantes ocasions plenes de dificultats, en els moments extrems d’estar al servei dels més necessitats, dels més pobres, dels més malalts.

«Missioners, germans de tots», així se’ls ha anomenat amb freqüència. En ells, en la seva activitat apostòlica i humanitària, no hi ha interessos econòmics ni lucre personal. S’han fet pobres per viure enmig de moltes pobreses i amb tots els riscos que això comporta. Tanmateix, hi ha un secret que explica que no és possible fer res en aquestes zones deprimides si no és encesos per aquell foc interior que és el Déu Amor que mou a estimar i a donar la vida. Nous samaritans, deixen que Déu actuï en ells i a través d’ells.

Els missioners són portaveus d’un missatge d’esperança, d’alliberació i de promoció humana en tots els ordres. Proclamen l’Evangeli amb la paraula, però sobretot amb la vida. Són deixebles missioners de l’únic Mestre, Jesús. Acompanyen persones, formen famílies, vetllen per la dignitat humana i creen fraternitats.

Per això el missioner, en molts moments, ha de fer de tot, perquè ha decidit estar dia i nit al costat de les persones, amb les mateixes preferències que Jesús. Per això —ho estem veient cada dia—, davant dels conflictes no es fan enrere, sinó presents del tot i encarnats com Jesús. Si es queden en zones de guerra, de fam, de malalties i precarietats és perquè volen compartir amb el poble la seva mateixa sort.
En això ens donen un exemple que posa en qüestió tanta pretensió de poder i d’autoreferencialitat. Saben bé allò de Jesús, que «ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida per aquells a qui estima». I, en això, amics i amigues, se la juguen del tot, ja ho veieu, per amor. Des d’aquí vagi el nostre record, el nostre afecte entranyable i el nostre agraïment a les nostres germanes i germans missioners.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , Permalink

Comments are closed.