Creu enigmàtica i salvífica

L’atractiu de la creu és enigmàtic i, per als cristians, salvífic. Res no tindria sentit en la nostra vida de fe, si la nostra adhesió a Jesús prescindís de la seva entrega total fins a l’extrem de la mort en creu, màxima expressió de l’amor de Déu. La creu de Jesús atrau, i aquestes són les seves paraules: «quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi» (Jn 12,32). Jesús ho ha dit referint-se al moment en què és enlairat a la creu perquè el contemplem en aquesta enigmàtica situació i creguem que donar la vida per amor és la seva major força d’atracció.

El Crist de Dalí

Contemplar el rostre del Crist, adolorit i ressuscitat en una única mirada, és el que més equilibra la visió de Jesús –Déu fet home– fins al punt que un no-creient arriba a dir davant del Crucificat: «És veritat: aquest home era Fill de Déu!» (Mc 15,39). L’atracció que Jesús provoca ha tocat el cor d’algú que havia restat indiferent i que ara orienta tota la seva vida cap a Ell. És el resultat d’haver-se trobat amb Jesús. Si ens atrau és perquè estiguem disposats a donar la vida com Ell. Aquest és el testimoni que avui ens donen tants cristians perseguits, torturats i assassinats, «crucificats» com Jesús!

En la seva primera homilia, el papa Francesc va referir-se a la creu i al seu significat per als cristians. Era l’endemà de la seva elecció i va dir als cardenals: «El mateix Pere que ha confessat Jesucrist, li diu: Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu! Et segueixo, però no parlem de creu. Això no hi té res a veure. Et segueixo d’una altra manera, sense la creu. Quan caminem –diu– sense la creu, quan edifiquem sense la creu i quan confessem un Crist sense la creu, no som deixebles del Senyor: som mundans, som bisbes, preveres, cardenals, papes, però no deixebles del Senyor!»

Per què la creu? Perquè Jesús carrega damunt seu el mal i la mort, el pecat del món, el nostre, el de tots, i el renta amb la seva sang, amb la misericòrdia, amb l’amor de Déu. I, ressuscitant, l’enigma es torna salvació!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Comments are closed.