El diàleg, virtut positiva i pacient

Sempre he cregut que l’origen del diàleg és diví. La raó és molt senzilla. Només el qui és la Paraula pot fer-nos pronunciar paraules que expressin el desig d’una resposta, la forma més humanament educada de correspondre a aquell que ha tingut la iniciativa en la comunicació. El qui ha posat en diàleg Déu i l’home és Jesucrist, que és Déu i home, per això dic que l’origen del diàleg és diví, en ell hi ha la iniciativa.

Tanmateix, per què ens costa tant entendre’ns? La falta d’entesa prové sovint del fet que no ens escoltem. És així quan de forma sistemàtica l’altre no compta en la meva vida o no vull que hi compti, quan de forma explícita o implícita arribo a pensar que no és «algú» per a mi. A la Bíblia trobem la reacció de Caín quan diu que el seu germà no li importa gens, una reacció que es repeteix en la història, desgraciadament.

Viure en actitud de diàleg comporta la virtut de la paciència. Virtut, que en el sentit cristià expressa una força interior, espiritual, que mou a actuar. Aquesta força interior prové de Déu. Per tant, si el diàleg, a més de ser un valor, compta amb la virtut de la paciència, és perquè aquesta confereix la capacitat d’aguantar, de patir, sense doblegar-se, sense dimitir, sense pactar falsament. Ser pacient vol dir ser més fort que el mal, ser capaç de superar la injustícia, creure que l’amor és més fort que la mort. La paciència és una virtut activa i positiva, com l’esperança, com l’amor.

Apliquem-ho a la pregària. Tota pregària és diàleg, diàleg de Déu amb nosaltres i de nosaltres amb Déu. En l’exercici quotidià del diàleg, com en els moments que dediquem a la pregària, és fonamental valorar l’altre, saber fer silenci exterior i interior, receptiu, amarat d’estimació. Tant el diàleg respectuós com la pregària confiada necessiten d’un silenci expectant, obert a la sorpresa, ja que Déu parla de moltes maneres i cal escoltar-lo per respondre. A l’evangeli, veiem que l’estil de diàleg que practica Jesús mai no deixa indiferent ningú.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Comments are closed.