Tanatoris, exèquies i comunitat cristiana

El fenomen dels tanatoris a les ciutats i també en molts pobles està marcant la manera com es viu el comiat d’un difunt, a diferència d’allà on la comunitat parroquial és la qui de forma visible convoca i celebra. L’acompanyament pastoral del malalt i de la família, la celebració del sagrament de la Unció com a normal dins el procés cristià, la preparació i celebració del funeral amb l’Eucaristia a l’església parroquial i el seguiment posterior de les famílies, està experimentant un canvi qualitatiu. Què fer?

Els tanatoris són un nou areòpag que demana molta atenció pastoral, una capacitat renovada d’acolliment de les persones i un tipus de cerimònia que ajudi a celebrar la fe en Crist mort i ressuscitat, per tal de viure el consol de l’esperança que prové d’ell. És una llàstima haver perdut pràcticament —tot i que si es demana, es pot fer— la possibilitat de celebrar el funeral a l’església parroquial amb l’Eucaristia i viure també així en comunitat de fe el comiat del difunt, precisament en el mateix lloc on va ser acollit i introduït a la vida cristiana. Sempre serà important intensificar la vivència comunitària de la fe i no viure al marge d’ella.

La majoria de famílies demanen cerimònia religiosa a l’hora d’acomiadar un difunt i avui el lloc habitual és el tanatori. Tanmateix, què fer per donar unitat a tot el procés de vida cristiana que comença amb el Baptisme com entrada a l’Església, i de l’altra, celebrar el comiat, també al si de la comunitat parroquial en la celebració de les exèquies? L’afluència als tanatoris ha fet que pràcticament hagi quedat desplaçada l’Eucaristia i no sempre sigui possible oferir l’oportunitat de celebrar-la.

La mort d’un ésser estimat ens afecta a tots i som tots els qui necessitem signes d’acollida, de comunió, d’atenció personalitzada, de consol i d’esperança. Com trobar l’equilibri entre la cerimònia en un tanatori i la celebració cristiana a la comunitat parroquial? Som davant d’un moment privilegiat d’evangelització que no podem desestimar ni rebaixar.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , Permalink

Comments are closed.