La llum que hem de deixar entrar

Som invitats a alçar-nos i a deixar entrar la llum. La Paraula de Déu ens diu que «des d’ara, per l’evangeli, tots els pobles, en Jesucrist, tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa». Això pot ser real entre nosaltres quan les comunitats cristianes escampades per tota la terra són llocs oberts, espais de fraternitat, signes de confiança i d’esperança, manifestació de l’amor de Déu pel seu poble.

Amb aquest plantejament cristià, la vida humana rep una nova llum que és el Déu revelat en Jesucrist, el qual, fent-se home com nosaltres, ha assumit la nostra història i li ha donat una dimensió nova i definitiva. Hi ha un detall important: l’accés a Déu només és possible quan tendim ponts perquè es té un cor reconciliat, capaç d’obrir-se i donar-se per amor, un cor amarat de tendresa que és font de comunió entre les persones i comprensió entre pobles.

Tant en l’àmbit personal com en el social, la manifestació de Déu en Jesús, la seva «epifania», suscita un moviment lluminós imprevisible per a nosaltres perquè és iniciativa seva. La nostra resposta ha de ser generosa i la nostra recerca confiada. L’exercici de l’autoritat i qualsevol responsabilitat, quan no és servei, sempre viu de la sospita i de l’engany, busca l’exclusió perquè l’altre és una amenaça. Al contrari, els qui busquen Déu sincerament estan capacitats per admirar i interpretar els signes dels temps fins a trobar una llum diferent, definitiva.

L’opció de Déu és clara perquè torna a entrar en escena el «pessebre». De nou, ens trobem davant d’aquesta icona inconfusible d’una presència que és «epifania» entre els més senzills i necessitats de tots els estrats socials, també entre els qui, essent rics, s’han fet pobres perquè han descobert en Jesús la humil revelació de la veritat. Jesucrist, llum del món, hi és per il·luminar-nos a tots i convertir-nos en un reflex resplendent de la seva llum, que és amor, pau i solidaritat. Potser aquest és l’únic «evangeli» que molts tindran la possibilitat de llegir.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , Permalink

Comments are closed.