Oasis enmig de deserts

Recordo que en un viatge a Terra Santa, els pelegrins vam fer el llarg trajecte des de Jerusalem fins al Caire, a Egipte. Llarg trajecte, travessant el desert. No és un desert de sorra, sinó de pedres i terra, molt àrid, on pràcticament no hi ha vegetació, on el temps es fa monòton i pesat, on la vista no gaudeix de l’acostumada varietat de flors i colors, on encara s’hi poden veure restes de la guerra dels Sis Dies. Això sí, una atmosfera nítida, lluminosa, d’una bellesa austera que revela quelcom de misteri.

"Podem ser oasis de misericòrdia enmig de tants deserts!"

La Bíblia parla molt del desert i Jesús viu l’experiència del desert. El desert forma part de l’escenari de la vida de cada dia. En el desert, Déu acompanya el seu poble, camí de la llibertat, un poble que alhora és temptat a rebutjar-lo i seguir el camí de la idolatria. Jesús també és temptat d’utilitzar en benefici propi l’èxit i la corrupció del poder. Jesús, però, venç la temptació i és un exemple a seguir. Mentrestant, nosaltres, enmig d’aquests i tants altres deserts, busquem amb ànsia un oasi que ens refaci de la fatiga del camí i ens mostri, encara que sobris, nous indrets plens de vida.

Un primer pas és aquest. A l’encíclica Laudato Si, el papa Francesc diu que «l’espiritualitat cristiana proposa un creixement amb sobrietat i una capacitat de gaudir amb poc». I és que, «la sobrietat, que es viu amb llibertat i consciència, és alliberadora». Els deserts de la solitud, de l’atur, de les injustícies, de l’exclusió social, de la violència, de l’amor trencat, de la indiferència, del buit de Déu, poden ser viscuts en la sobrietat humil d’una espera que va adquirint raons de viure i de creure, una espècie d’oasi que refà les forces, aixeca els ànims i posa tots els mitjans per ser feliços.

Fem confiança, ja que «en tot moment —diu Isaïes— el Senyor et conduirà, en ple desert, saciarà la teva fam, et farà fort i vigorós i seràs com un hort amarat d’aigua, com una font que raja sempre». Podem ser oasis de misericòrdia enmig de tants deserts!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Comments are closed.