Un nou ordre social

Pot semblar un somni, però pensar en un nou ordre social no només sembla necessari, sinó urgent. L’itinerari quaresmal parteix d’aquesta invitació: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli.» Aquest és un temps per a la conversió, un moment fort —com diu el papa Francesc— per celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu. Aquesta conversió intenta que la nostra mirada sigui un reflex de l’amor misericordiós de Déu, ja que la misericòrdia —diu— és «obrir el cor al miserable, el comportament diví que abraça, el donar-se del Déu que acull, que s’ajup per perdonar».

L’itinerari quaresmal parteix d’aquesta invitació: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli.»

Amb tot, el camí no resulta fàcil. És possible prescindir de Déu, dir-li clarament «no et necessito». Aquesta reacció entra en el càlcul de risc d’un ús de la llibertat que entronitza el propi «jo» al centre de tot i pretén desplaçar Déu. La temptació existeix. Som temptats a renunciar a la nostra vocació cristiana, a quedar relegats a la indiferència religiosa, a buidar-nos del sentit que Déu pot donar i dóna a la nostra vida, i a renunciar a la missió que tenim encomanada. Tanmateix, podem vèncer. És el que se’ns demana.

Jesús és l’únic que —si volem— ens ajuda a sortir de l’embús que ens manté tancats. La paraula de Déu descriu molt encertadament la nostra realitat humana sotmesa a la temptació i al pecat, però al mateix temps, ens presenta Jesús guiat per l’Esperit, enfrontat al mal en aquest desert on tot és possible. La proposta del temptador de donar a Jesús tots els regnes del món és maliciosament ambiciosa, però totalment falsa.

També avui podem viure l’experiència d’un poble que se sent estimat i alliberat pel Senyor. El que se’ns demana és senzillament la fe, creure, posar en Ell tota la confiança. El nou ordre social ha de començar per aquí i amb un tractament seriós de les ferides més profundes de la humanitat i que demanen transformar la seva fragilitat en misericòrdia que guareix i redimeix. Guaricions individuals i socials possibles si ens deixem guarir i redimir per Jesús.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , Permalink

Comments are closed.