El Jubileu no es jubila

Ho diem d’aquesta manera, però es tracta d’una convicció que va entrant més i més. La misericòrdia se’ns presenta com quelcom que no té data de jubilació, i demana —com a carta d’identitat— una Església que mira el món amb ulls nous i s’hi apropa amb actituds noves. És com l’amor que no passa mai ni té data de caducitat. El que estem vivint en aquest Any jubilar de la Misericòrdia ha de ser impuls i pauta d’actuació cristiana fins a dir que seguirem fent-ho. Això no hi ha qui ho aturi!

francisco-kinder

Dit això, em demano si realment podem pensar d’una altra manera quan aquest any de gràcia ens està apropant tant al més essencial de l’Evangeli. Quants rostres ens estan interpel·lant demanant-nos que siguem misericordiosos com el Pare i com ho ha estat Jesús, apropant-se a la gent, compadint-se, curant i alliberant de tota esclavitud tantes persones postrades en les perifèries de la marginació i l’abandó?

Ha estat i és de tanta qualitat el contingut que estem rebent al llarg d’aquest temps jubilar, que necessitem temps per digerir-lo encara més i fer-lo realitat amb paraules i fets. Hem après de memòria Mateu 25 i les obres de misericòrdia: un examen final del qual ja coneixem amb detall les preguntes, ja que se’ns jutjarà en l’amor. Per això, el jubileu no es jubila, al contrari, ens empeny a treballar amb entusiasme renovat per fer de Jesús i l’Evangeli l’orientació decisiva de la nostra vida.

Si ser misericordiosos ens obre el cor cap al germà perquè ens sentim afectats per la misèria que pateix, estem fent present el mateix amor de Déu. El papa Francesc diu que la misericòrdia es revela com la dimensió fonamental de la missió de Jesús. Aquesta és la raó per la qual hem de fer que també sigui la nostra.

Català, , , , , Permalink

Comments are closed.