La pregunta decisiva

Jesús, ens has fet una pregunta que en tot moment espera resposta. Vas al cor, a l’essencial, allà on només l’amor pot respondre. Tu ens coneixes, saps molt bé de quin peu botem i com som. Avui i aquí, ens tornes a demanar a cadascú: «M’estimes?» T’ho vull dir ben clar: «Tu, Jesús, saps molt bé que t’estimo.» Tanmateix, ara t’ho diem junts: «Aquí ens tens! T’estimem!»

“Posem aquesta Església de Mallorca i tota l’Església sota l’empara de la Mare, i ho fem amb especial atenció envers els més pobres i exclosos”

“Posem aquesta Església de Mallorca i tota l’Església sota l’empara de la Mare, i ho fem amb especial atenció envers els més pobres i exclosos”

Havent escoltat la teva Paraula i haver-te rebut en l’Eucaristia, sentim el goig de la teva presència i l’escalf de la teva tendresa. En tot el que hem escoltat i pregat t’hem sentit molt a prop, i hem pogut percebre la necessitat de donar-te a conèixer. Dona’ns el teu Esperit que ens faci ser bons comunicadors, amb la claredat de la paraula i amb la coherència dels fets.

No volem acabar de rompre la canya que està esquerdada, ni apagar el ble que just està encès, ni que l’amor sigui fingit. Ajudeu-nos a vèncer el mal i fer el bé, a estimar-nos amb afecte. Dona’ns, Senyor, un cor net i transparent, de benaurança, un cor net que ens faci capaços de veure’t viu enmig nostre.

Dona’ns una mirada sàvia, plena dels dons de l’Esperit Sant, una mirada evangèlica sobre el món i tot el que tu estimes. Dona’ns una voluntat ferma que ens mantingui fidels i actius, molt clarividents a l’hora de discernir els signes dels temps, manifestació de la teva Paraula i del teu pas entre nosaltres.

Tenim urgent necessitat de regeneració humana i espiritual, que abasti el camp social, familiar, polític, econòmic, ecològic. Una regeneració de totes les relacions humanes i institucionals, que ens retorni l’esperança, la il·lusió, el goig de viure i actuar, per tal de recuperar els angoixats, tristos, decebuts i desanimats.

Per això, et demanem que ens obris el cor a la joia de l’Evangeli, a la novetat de la teva acció en nosaltres i al servei dels germans. Amb la tendresa de l’amor que ens uneix, a persones i famílies, posem aquesta Església de Mallorca i tota l’Església sota l’empara de la Mare, i ho fem amb especial atenció envers els més pobres i exclosos, per tal que, a través nostre, arribi a tots la força viva del teu amor. Amén.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , Permalink

Comments are closed.