Periodisme de pau

«En el projecte de Déu, la comunicació humana és una modalitat essencial per viure la comunió.» Així comença el missatge del papa Francesc en ocasió de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials d’enguany, una crida al servei de la veritat i de la pau, ja que sota el lema «La veritat us farà lliures» (Jn 8,32) exposa el tema de les notícies falses i el periodisme de pau. «L’ésser humà, imatge i semblança del Creador —afegeix— és capaç d’explicar l’experiència pròpia i descriure el món, i de construir així la memòria i la comprensió dels esdeveniments.»

«La valoració de la professió periodística o la promoció d’un periodisme de pau ens porta a demanar al Senyor que ens ajudi a parlar dels altres com de germans i germanes, on les paraules siguin llavor de bé per a tothom».

Què hi ha de fals en les notícies falses?, es demana. «L’expressió es refereix a informacions infundades, fonamentades en dades inexistents o distorsionades, que tenen com a finalitat enganyar o fins i tot manipular el lector per aconseguir determinats objectius, influir en les decisions polítiques o obtenir guanys econòmics.» És un mal que s’estén i que afecta Déu, el proïsme, la societat i la creació, un mal radicat en el cor humà i que afavoreix els conflictes. En el fons, hi ha una set de poder, de tenir i de gaudir que roba llibertat del cor. D’aquí, la necessitat d’«educar en la veritat per saber discernir, valorar, ponderar els desitjos i les inclinacions que es mouen dins nostre».

Seguint les paraules de Jesús «la veritat us farà lliures», Francesc diu que «per discernir la veritat cal distingir què és el que afavoreix la comunió i promou el bé, i allò que, contràriament, tendeix a aïllar, dividir i contraposar. La veritat, per tant, no s’aconsegueix realment quan s’imposa com a quelcom extrínsec i impersonal; brolla de relacions lliures entre persones, en l’escolta recíproca». Encara més, «una argumentació impecable pot sostenir-se sobre fets innegables, però si s’utilitza per ferir l’altre i desacreditar-lo als ulls dels altres, per més que sembli justa, no conté en ella la veritat».

La valoració de la professió periodística o la promoció d’un periodisme de pau ens porta a demanar al Senyor que ens ajudi a parlar dels altres com de germans i germanes, on les paraules siguin llavor de bé per a tothom.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

 

 

 

 

Català, , , , , , , , Permalink

Comments are closed.