El voluntariat social

Cartell de Voluntariat social de l'ajuntament de Sant Cugat

Per al cristià, el voluntariat social no és una opció lliure: és una crida, una actitud, un compromís inherent a la fe, una característica pròpia del seguiment de Jesús. Resulta impossible ser cristià, pertànyer a la comunitat que celebra el memorial de l’amor i de l’entrega de Déu per la humanitat, sense donar-nos gratuïtament i com a resposta agraïda a la seva iniciativa.

El sol fet de ser deixeble de Crist ja implica el voluntariat social, entès més com a estil de vida i no tant com una més en el llistat de les obligacions ètiques. Aquesta nova visió de la caritat, inherent al tarannà evangèlic, també fa de correctiu de formes incorrectes, encara que estiguin carregades de bona fe.

També «fer caritat» pot esdevenir un antitestimoni quan determinats gestos canten als quatre vents que la mà dreta sap el que dóna la mà esquerra, contradient així la voluntat de Jesús que proposa un altre tipus de control de qualitat. Això explica determinades reaccions contra la paraula caritat quan aquesta no reflecteix les condicions que posa Jesús a l’Evangeli, les que exigeix als seus seguidors.

Deixar-se corregir per l’Evangeli i pel mateix Jesús demana també una forta dosi d’humilitat i l’abandó de certs protagonismes que pretenen utilitzar els pobres sota el pretext de sobresortir o de fer alguna cosa que tranquil·litzi la consciència, en definitiva, no servir els pobres, sinó servir-se’n d’ells. L’amor ho corregeix i obliga a actuar d’una altra manera, no tant en la línia de donar sols coses materials, sinó de donar-se un mateix, voluntàriament.

Un voluntariat social animat per la fe, tot i que en el seu ardor és original, és capaç d’obrir-se a qualsevol necessitat i treballar amb tothom. Sap bé que hi ha una manera de veure la realitat que eixampla la pròpia visió personal i social. L’opció pel seguiment de Jesús fa encara més radical aquesta visió per la dimensió transcendent de la fe, la qual projecta el creient a les dimensions de Déu, Amor sense límit. Aleshores, el testimoni del cristià farà més creïble l’Església perquè és tot el cos social el beneficiari de la seva acció.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , Permalink

Deixa un comentari