Cultura i espiritualitat

Podem definir-nos per una espiritualitat profundament cristiana que compta amb una mística arrelada en la vida perquè creu en Jesucrist, Déu encarnat, i amb un Evangeli que és proposta plena de confiança i de risc per informar des del cor la nostra cultura. Dic «plena de confiança» perquè comptem amb l’acció de l’Esperit Sant que ens acompanya sempre, però també «plena de risc» perquè ens ho ha confiat a nosaltres com el tresor més preuat col·locat en vasos fràgils d’argila. Tanmateix ningú no ens podrà treure la convicció que, tot i ésser així, estem en bones mans.

Tot i que ens pot ajudar, no és l’esplendor estètica de les manifestacions religioses el que de forma prioritària canviarà els cors dels homes i dones, especialment dels joves d’avui, i els encaminarà cap a Déu, sinó la proposta valenta de la persona de Jesús, «coneguda» a través de la Paraula de Déu i del pensament cristià, «celebrada» mitjançant una litúrgia que és vertadera trobada sacramental amb Ell expressada amb mitjans i llenguatge d’avui, «viscuda» en el compromís de cada dia per a la transformació de les persones i la societat segons Ell, i «testimoniada» des de la pregària individual i comunitària pel contacte amb Déu que ens defineix, i des de l’encarnació senzilla, fidel, feta tota ella servei i amor fins a donar la vida, com Jesús.

I amb tot això, el valor de la raó humana que explica la fe perquè aquesta l’ha cercada per donar-se a entendre. Com deia Joan Pau II, «la fe i la raó: les dues ales amb les quals l’esperit humà s’eleva vers la contemplació de la veritat. Déu ha posat al cor de l’home el desig de conèixer la veritat i, en definitiva, de conèixer-lo a Ell perquè, coneixent-lo i estimant-lo, pugui assolir també la plena veritat sobre si mateix».

La raó és un do de Déu, com la fe, i ambdues fan possible l’accés a Déu i acompanyen aquell estil de vida original, aquella espiritualitat que ens pot mantenir sempre oberts a un major coneixement del Misteri i fidels en la resposta d’adhesió creient que podem donar. Per això, en l’exercici de la nova Evangelització i en tota ocasió de diàleg amb no creients, hem d’esforçar-nos per donar raó de la nostra esperança.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Deixa un comentari