L’espiritualitat de comunió

«Espiritualitat» vol dir deixar-se conduir per l’Esperit Sant, viure d’ell i en ell. És l’Esperit el qui ens introdueix en la veritat de Jesús. L’Espiritualitat correspon sempre a una determinada visió de Déu i de l’home. De la mateixa manera, a una determinada visió de l’Església que troba el seu fonament en el Déu que és comunió trinitària, el Déu que és Amor. Així ens ho ha proposat el beat Joan Pau II quan, parlant de l’Espiritualitat de comunió, ha dit que és la que ens mou a fer de l’Església «casa i escola de comunió» (cf. NMI, 43).
Abans de programar iniciatives concretes, doncs, ens diu que cal promoure una Espiritualitat de comunió, tot proposant-la com a principi educatiu. Per això, una Espiritualitat que ens obre a nous camins d’evangelització i diàleg.
Espiritualitat que és una mirada del cor vers el misteri del Déu Amor, la Trinitat que ens habitala llum de la qual ha de ser reconeguda també en el rostre dels germans que estan al nostre costat.
Espiritualitat que és capacitat de sentir el germà de fe en la unitat profunda del Cos místic, i, per tant, com algú que em pertany, per saber compartir les seves joies i els seus sofriments, per intuir els seus desigs i atendre les seves necessitats, per oferir-li una veritable i profunda amistat.
Espiritualitat que és capacitat de veure allò de positiu que hi ha en l’altre per acollir-lo i valorar-lo com a regal de Déu: «Do per a mi», a més de ser un do per al germà que l’ha rebut directament.
Espiritualitat que és saber donar espai al germà portant les càrregues els uns dels altres (Ga 6,2), i refusant les temptacions egoistes que contínuament ens assetgen i generen competitivitat, ganes de fer carrera, desconfiances i enveges.
No ens fem il·lusions, dirà, sense aquest camí espiritual, de poca cosa servirien els instruments externs de la comunió. Esdevindrien mitjans sense ànima, màscares de comunió més que no les seves vies d’expressió i de creixement. Serà bo que en tota previsió d’accions pastorals i sempre ho tinguem present, més encara en uns moments en els quals podem fer una aportació ben significativa per al nostre temps.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , Permalink

Deixa un comentari