El turista pot esdevenir pelegrí

Són moltes les esglésies parroquials, santuaris i capelles que al llarg de l’any acullen turistes, i especialment en el ple de l’estiu, quan s’organitzen uns dies de vacances. Un fenomen que afecta ciutats, pobles i món rural, no sols pel fet del turisme religiós, sinó perquè s’aprofita qualsevol esdeveniment popular festiu que pot esdevenir un enriquidor intercanvi humà i cristià. El turista pot esdevenir pelegrí!

«El viatge —diu Benet XVI— és manifestació del nostre ser Homo viator, al mateix temps que reflecteix aquest altre itinerari, més profund i significatiu, que estem cridats a recórrer: el que ens condueix a la trobada amb Déu.» A l’Església, se’ns demana afavorir aquesta trobada, mitjançant un acolliment cordial a les nostres esglésies parroquials i santuaris, l’expressivitat dels signes litúrgics, la proclamació entenedora de la Paraula de Déu i una predicació que ajudi a assimilar-la amb goig.

El turisme, com a fenomen característic de la nostra època i un dels signes dels temps que la defineixen, pot ésser il·luminat i transformat per la Paraula de Déu. Ocasions en tenim moltes, tant en el tracte que apropa persones de cultures diferents, com en l’intercanvi de paraules, silencis i signes que es produeixen en una celebració litúrgica, junt amb aquells elements catequètics que ofereixen no sols una bona informació religiosa, sinó que ajuden a la mateixa vivència de la fe.

El Sant Pare ha dit recentment que «la possibilitat d’admirar la bellesa dels pobles, de les cultures i de la natura, ens pot conduir a Déu, afavorint l’experiència de fe, ja que “la grandesa i bellesa de les criatures porta, de manera proporcional, a contemplar el seu Creador”» (Sv 13,5). Una Església que acull amb amor i crea clima de comunicació, evangelitza! Uns cristians ben disposats a atendre els visitants, fent-los veure la bellesa dels elements arquitectònics, artístics, litúrgics i catequètics que componen un espai religiós, poden ajudar a iniciar o a perfeccionar un camí creient, a fer realitat una proximitat espiritual i a descobrir el valor d’una comunitat cristiana que els acull i amb ells ho celebra.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari