Amb una gerra buida vora el pou

Així ens hem volgut acostar a Jesús una quarantena de joves amb ganes d’escoltar-lo. Se’ns ha dit tant que tot té sentit a partir de la trobada amb Ell! Ho hem intentat fer realitat trobant-nos, llegint i escoltant la Paraula de Déu, meditant-la i pregant. El moment clau ha estat l’Eucaristia. Per la fe hem reconegut la seva presència, ens hem alegrat d’experimentar-la junts, ens hem animat a comunicar-ho, com ho va fer aquella dona samaritana que havia acudit al pou de Sicar amb una gerra buida.

Unes 40 persones van participar el passat diumenge 25 de novembre en el recés de joves a Martí Codolar que va organitzar la Delegació de Joventut, en motiu de l’Any de la Fe

Ha estat una jornada molt ben aprofitada. Ens hem situat davant el text evangèlic per veure, entendre i saber què diu. Ens hem volgut deixar il·luminar —com ho ha fet l’Església en el recent Sínode sobre la nova evangelització per a la transmissió de la fe— per una paraula, la de l’Evangeli, que sempre és viva i eficaç. Per això hem volgut meditar-la i, a la seva llum, observar la nostra vida i la de tot el que avui succeeix. Des d’aquesta visió creient, hem pregat, és a dir, hem intentat entrar en diàleg amb Jesús, ja que només Ell ens coneix i és capaç de dir-nos-ho tot.

Sobretot, ens hem demanat: de què tinc set? A quin pou o pous normalment acudeixo? Quin és i com és avui el meu diàleg amb Jesús? I, com és la meva pregària en el cor de la vida de cada dia?

L’estona que hem compartit l’experiència viscuda ha posat en relleu les inquietuds i els anhels, també els reptes que els joves tenen i als que cada dia han de donar resposta. Joves missioners entre els joves, també ens hem demanat si en algun moment hem ocupat el lloc de Jesús quan ens hem trobat amb companys, amics i amigues, que també han acudit al pou amb una gerra buida i buscant algú que els escolti, els acompanyi, els comprengui i els ompli de sentit la vida.

Hem vist que l’atracció per Jesús és quelcom més que un gest d’admiració puntual. Com a tantes persones amb les quals es troba, també ara i aquí ens convida a veure i viure coses més grans. Serem com aquella gerra que s’ha deixat omplir de l’aigua viva que Jesús li ha ofert i que raja sempre.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari