El millor regal

Quan es fan tants esforços per arribar a Déu des de la religió o des del desig humà, el misteri de Nadal ens ho posa fàcil i ens trobem amb el millor regal que mai no podríem imaginar. Segurament per això hem envoltat aquesta festa d’hivern amb un ambient joiós que la fa de les més entranyables. Joan, en el pròleg del seu evangeli ens dóna la notícia: «El qui ésla Paraulas’ha fet home i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat la seva glòria.» També aquesta és la gran lliçó de la història, ja que l’aspecte més sublim de la dignitat humana és trobar-se amb Déu i comunicar-se amb Ell.

Hi ha un fet indiscutible. Per a l’encarnació del seu Fill, Déu ha comptat amb nosaltres i ens ha concedit la seva confiança. Un abaixament quasi incomprensible, però que ha estat així. Quan les religions es fan ressò del desig de Déu perquè creuen que l’ésser humà té capacitat per entrar-hi en relació, és sorprenent que en un moment privilegiat de la història fóssim nosaltres els qui experimentéssim el goig del Déu que ve al nostre encontre, fent-se un de nosaltres.

Mitjançant el misteri de l’encarnació del seu Fill, Déu ens ha mostrat la seva fidelitat i, a canvi i com a resposta, espera que siguem fidels. La qui s’ha avançat a donar-la en nom de tots ha estat una jove, Maria de Natzaret, oberta a Déu, dòcil a la seva paraula feta proposta, generosa i valenta en dir-li «sí». Certament Déu l’ha escollida i la fa disponible al seu pla de salvació. No és potser aquest el secret de tota vocació? Com ella, també nosaltres podem fer de la nostra vida el millor regal.

Déu s’ha fet home en la plenitud del temps, diu sant Pau. Ha estat el moment en el qual l’eternitat ha entrat en la nostra història i quan aquesta s’ha obert a l’eternitat, al seu destí ple i definitiu en Déu, que és amor. En la persona de Maria descobrim l’home «capaç de Déu», un misteri d’obertura possible i desitjable per a tots.

Aleshores, cal mantenir-se perseverants en aquesta relació, disposats a tota obra bona i a ser un poble apassionat per fer el bé. La pregària meditativa, l’escolta dela Paraula, la trobada sacramental amb Crist i amb la comunitat cristiana, especialment l’Eucaristia, l’encontre amb els altres, sobretot els més febles o que es troben amb major necessitat i amb els qui Jesús més s’identifica. Tot això és rebre el millor regal i també donar-lo.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

 

Català, , , , , , Permalink

Deixa un comentari