Fe, esperança i caritat

Són les virtuts teologals a través de les quals vivim la nostra relació amb Déu. Una força interior que és do i resposta alhora. Per la «fe» creiem en Déu i en tot allò que ens ha dit i revelat, i que l’Església ens proposa creure. És per la «fe» que ens confiem totalment i lliurement a Déu i serà el nostre actuar cristià el qui la farà coherent i creïble. L’«esperança» respon a l’aspiració a la felicitat posada per Déu en el nostre cor i és per ella que desitgem el Regne del cel i la vida eterna. La «caritat» és la virtut amb què estimem Déu sobre totes les coses i el proïsme segons el manament nou que ens ha deixat Jesús d’estimar-nos com ell ens estima.

Aquestes virtuts mostren cada dia la força interior, la mesura i la qualitat de la vida cristiana. Expressions com «la fe sense obres és morta», o «manteniu-vos en el meu amor», o «l’esperança no enganya», ens fan adonar de la unitat que existeix entre elles. Per això se’ns fa aquesta invitació: «Revestim-nos amb la cuirassa de la fe i la caritat, i amb el casc de l’esperança de la salvació» (1Te 5,8).

Fa pocs dies, en la part final d’una representació escènica sobre la vida de santa Coloma plena de música, reivindicacions, ritme, pregària i cant, els més petits, nois i noies, joves i adults de l’arxiprestat, setanta-tres en total, pregava així: «Oh, Coloma, que heu aconseguit a Jesús ferir-li el cor: aconseguiu-nos del Senyor: fe, esperança i caritat.» No fou només la lletra, sinó sobretot l’esperit i la força amb què es cantava, que va enardir l’assemblea d’una església plena de gom a gom i unir-la, mans agafades, en una única pregària.

Hom veu, com a tants altres llocs, que l’Església és viva. Per això, vull agrair al Senyor el testimoni dels qui viuen i contagien aquest esperit comunitari animat per la fe, l’esperança i la caritat. Una Església enmig del poble, encarnada en ell com Jesús, acollidora dels forasters perquè deixin de ser-ho, i servidora de tots, oberta i humil, atenta al que Déu cada dia li diu i conseqüent amb el que celebra a la taula de l’Eucaristia.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Deixa un comentari