No rebaixem qualitat

Si alguna cosa ens hem de plantejar sovint és com ser sal que doni bon gust i sortir del desgast que es pateix quan es vol viure només de les rebaixes. Hem de donar passos decidits de cooperació que ens facin vèncer l’aïllament i l’autosuficiència, fer possible una atenció a les persones més compartida i més repartida. El camp de l’evangelització és tan ample i tan divers que les accions a dur a terme haurien de ser més complementàries i estalonades per tots. L’únic salvador és Crist.

No hi ha dubte que el «bon gust» que com a cristians hem de donar ha de comptar sempre amb un fonament inalterable que és conseqüència de l’acció de l’Esperit en cadascun de nosaltres. Només «dóna» bon gust el qui «troba» bon gust en allò que vol comunicar. El «gust» per les coses de Déu té aquest sabor inconfusible i, qui el té, el contagia fins i tot sense fer-ne un acte premeditat; arriba a identificar-se tant amb el seu ésser que, quan es manifesta, apareix una identitat interior i exterior ben definida, tota ella transparent.

Aquest és un altre element clau que unifica la nostra vida i ens fa sensibles a contemplar la realitat de la vida amb els ulls del Déu-Amor i endinsar-nos-hi com ens ho ha mostrat Jesús en el misteri de l’Encarnació i com és viscut en Església per tantes persones que ho han descobert i ho viuen amb intensitat, sense rebaixa.

En tota obra bona, de bona qualitat cristiana, comptar amb els altres, pensar que l’altre és un do per a mi, algú que em pertany, pot ésser un signe lluminós d’aquesta unitat interior de cada una de les persones que l’han de dur a terme. El millor acompanyant és la pregària i el permanent contacte amb l’Evangeli.

Hi ajudarà, encara, tenir més consciència de missió i no de protagonisme, més voluntat ferma de deixar les comoditats dels nostres caus i grups i estar més entre la gent per tal de ser sal que, perquè està ben repartida i s’ha deixat desfer i fondre, està donant «bon gust», el gust de i per a les coses de Déu, tal com ho viu i ho mostra Jesús a l’Evangeli, la nostra millor denominació d’origen. Des d’ell, fem-ho tot més senzill, més autèntic i no deixem que la fe es vegi afectada per la febre de les rebaixes.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari