Olor d’ovella

El Bon Pastor

La millor teoria és la que sap formular bé, quan es viu, el millor comportament en la vida. Ho hem après de Jesús i de la pràctica dels primers cristians. Tota explicació, perquè sigui coherent, necessita la verificació d’allò que és veritablement testimonial. «Les obres que jo faig —diu Jesús— sí que donen testimoni que el Pare m’ha enviat» (Jn 5,36). El testimoni té lloc entre la gent, en el cor del poble. L’«olor d’ovella» és símptoma del ressò joiós i dramàtic de la vida del ramat en el cor del pastor i del testimoni que d’ell se’n desprèn.

La Paraula de Déu ens ho diu molt clar: «No estimem amb frases i paraules, sinó amb fets i de veritat», i afegeix: «Si algú afirmava: “jo estimo Déu”, però no estima el seu germà, seria un mentider, perquè el qui no estima el seu germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu» (1Jn 3,18; 4,20). I també: «De què serviria que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres? Si no es demostra amb les obres, la fe tota sola és morta» (Jm 2,14-17).

Ara, el Papa Francesc ens proposa una pastoral que viu la plena comunió entre pastor i ovelles. Ens diu que Jesús «ha sortit de si mateix per anar al nostre encontre i ha col·locat la seva tenda entre nosaltres per portar-nos la misericòrdia que salva i dóna esperança. És un temps de gràcia que el Senyor ens ofereix per obrir les portes del cor, de la vida, de les parròquies i moviments, sortint a l’encontre dels altres i oferir-los la llum i el goig de la nostra fe».

El que s’espera de tots i cadascú és l’esforç de caminar junts, sense crear diferències ni cercant privilegis, i vivint segons aquella unció que ens marca i ens identifica; una unció —ens diu el Papa Francesc— que no és per perfumar-nos a nosaltres mateixos, sinó els pobres, els captius, els malalts, els qui estan sols o tristos. Per això, vol que especialment nosaltres siguem «pastors» amb «olor d’ovella», capaços de tanta identificació amb el ramat que se’ns reconegui perquè vivim orientats vers l’acte suprem d’anar donant la vida per amor, com Jesús, el bon Pastor.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari