Escoltar, respectar, compartir

Ha estat aquesta setmana, en una de les celebracions de la Confirmació. Els joves, en una pregària que han fet, entre moltes altres coses han dit a Jesús que «han après a escoltar, a respectar i a compartir», però amb la particularitat que amb aquest exercici, fet amb esforç, han aconseguit conèixer més a fons Jesús i enfortir la pròpia fe. El mitjà ha estat la pregària i el resultat la trobada amb Jesús i una major vivència d’amistat i creixement com a persones.

Han estat els pares, en una altra celebració, els qui, amb emoció, han volgut posar en relleu la importància de la transmissió de la fe. Ha estat el moment del relleu. Els fills han recollit de les seves mans la torxa de la fe i han agraït el seu testimoni ple d’amor, viscut en el cor de la família des dels primers instants de la vida. Una vegada més ha triomfat la vida perquè ha pogut més que totes les temptatives d’impedir que la fe cristiana deixi de ser una tradició viva, allò que d’una generació a l’altra s’omple de sentit i s’orienta cap a Déu.

Tots aquests joves i tants d’altres que manifesten el goig de ser cristians pel seguiment de Jesús i —dit amb les seves pròpies paraules— que «se senten afortunats de formar part d’un grup que han pogut apropar-se més a Jesús i compartir el seu amor cap a ell», també veuen la dimensió comunitària i social del seu «creure» i la diuen. Estan contents que «Jesús sigui el model a seguir», model que també volen ser ells per als altres. Ho tenim clar: l’Esperit hi és i els mou a ser testimonis.

El que ens hem demanat com a comunitat d’Església és qui seguirà estant al costat d’aquests joves?, per quines comunitats seran acollits i acompanyats en el seu creixement? Engresca molt trobar-te amb tants joves que demanen —potser des del seu silenci, uns, o a grans clams, altres— poder ser més reconeguts dins l’Església i, per això, ser escoltats i respectats. Aquest és un dels grans reptes a què hem de donar resposta prioritària, i ben aviat!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari