Ve i vol nàixer entre nosaltres!

Ve i vol nàixer entre nosaltres!

La nostra atenció, quan comencem l’itinerari d’Advent, se centra en Jesús de Natzaret. Ell serà la resposta esperançada als nostres interrogants sobre com refer tantes situacions humanes ancorades en una crisi perenne i, per a molts, sense perspectives de solució. També l’esperança és posada a prova i l’espera s’allarga sense límit.

Però la solidaritat que cada dia emergeix envers els qui més pateixen és un signe que ens adherim a Jesús i a tot el que va fer al llarg de la seva vida fins a donar-la per amor. «En Ell —ens diu la Doctrina Social de l’Església— hi podem reconèixer el signe vivent de l’amor incommensurable i transcendent del Déu amb nosaltres, que es fa càrrec de les malalties del seu poble, camina amb ell, el salva i el constitueix en la unitat. En Ell, i gràcies a Ell, també la vida social pot ser novament descoberta, tot i les seves contradiccions i ambigüitats, com a lloc de vida i d’esperança, ja que és signe d’una Gràcia que contínuament s’ofereix a tots i que invita a les formes més elevades i comprometedores de comunicació de béns» (CDSE 196). És el goig de l’Evangeli!
Aquest temps, que és especial per a la preparació de la celebració cristiana del Nadal, encara s’emmarca avui en un context personal, familiar i social de crisi econòmica, d’atur i de poques perspectives de sortida, la qual cosa demana intensificar més la nostra generositat i esforç. L’experiència de la família de Natzaret ens revela la sintonia de Déu amb els més pobres, quan Jesús mateix viu l’exclusió social.

Aquest fet sorprenent i lluminós pot fer que obrim més els ulls i descobrir com acollir, com solidaritzar-nos, com estimar més i mésposant-nos al costat dels qui sofreixen, i amb l’esforç d’ajudar-los a recuperar l’esperança. Cal eliminar la indiferència i assumir nous gestos de fraternitat, com el que ens ha donat el papa Francesc abraçant i besant aquell malalt que, en el cor de la ciutat, s’havia sentit tan exclòs. És Jesús que ve i vol nàixer entre nosaltres! Advent és esperar-lo i acollir-lo.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Deixa un comentari