Tag Archives: família

Família, sí. Parròquia, també!

Dels testimonis directes del recent Sínode ens arriba que si hi ha hagut dos temes en els quals s’ha incidit molt han estat la família i la parròquia. Dues institucions de sempre que han vist reconeguda la seva validesa i … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

¡Familia, sí. Parroquia, también!

De los testimonios directos del reciente Sínodo nos llega que si ha habido dos temas en los que se ha incidido mucho han sido la familia y la parroquia. Dos instituciones de siempre que han visto reconocida su validez y … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Iniciació i maduresa cristiana

Aquesta és una qüestió òbvia i normal en tota persona que vol preparar-se bé per viure la pròpia vocació. També els cristians, per arribar a ser-ho de veritat, necessitem passar per aquest procés en el qual som iniciats en la … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Iniciación y madurez cristiana

Ésta es una cuestión obvia y normal en toda persona que quiere prepararse bien para vivir su propia vocación. También los cristianos, para llegar a serlo de verdad, necesitamos pasar por este proceso en el que somos iniciados en nuestra fe. … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment