Tag Archives: persona humana

Persona, comunitat, diàleg, solidaritat i pau

Aquests són els termes amb els quals el papa Francesc s’ha dirigit als participants de la Conferència «Repensant Europa», en un moment on la contribució cristiana té un paper important per al futur d’aquest continent d’arrels cristianes. Francesc es demana … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comentaris tancats a Persona, comunitat, diàleg, solidaritat i pau

Identitat ciutadana i pertinença social

Citant el Concili Vaticà II, llegim en el Compendi de la Doctrina Social de l’Església que «l’ordre social i el seu progrés han de fer prevaler sempre el bé de les persones» i que cal «considerar el proïsme, sense exceptuar … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Identidad ciudadana y pertenencia social

Citando el Concilio Vaticano II, leemos en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que «el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas» y que debemos «considerar al prójimo, sin ninguna excepción, como … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment