"Les intuïcions del Papa actualitzen la reflexió pastoral i teològica"