Veus bé que s’hagi inclòs la partida del referèndum en els Pressupostos?
0 No ho sé, però és bo que hi hagi pressupostos i cal dialogar políticament
2 No. Fins i tot els lletrats de la cambra van desaconsellar fer-ho
3 Sí. La majoria del Parlament hi ha donat suport democràticament