Com veus que el govern espanyol relegui la Religió a matèria no avaluable?
6 Malament. La Religió, elegida per les famílies, forma part de l’educació integral
3 Pot ser dolent però també pot estimular alternatives de formació sobre Religió
4 Bé. La Religió és una opció personal que no ha d’entrar en l’educació general