Què és el més urgent per protegir millor la terra i el medi ambient?
6 Una transformació radical en l’organització actual del món, ara per ara inviable
9 Un canvi immediat i progressiu en els hàbits de vida: transport, reciclatge...
1 Un nou gran acord mundial per aturar els efectes negatius del canvi climàtic