Oh 10 meu!

Dia d'emissió: Cada dia de dilluns a divendres
Horari: de 11h a 12h
Tipus de programa: Divulgatiu

Descripció: En aquest programa, agafarem com a referència de partida els Top10 de tota la vida, relacionats sobretot amb la ràdio musical.
Ara bé, aquest concepte del Top10 l’ampliarem en la seva màxima dimensió de continguts i farem cada dia, una llista de 10.
Això ens permetrà indagar en tots els àmbits, sense exclusió: el musical, el literari, el teatral, el de coneixements ¡generals, el dels viatges, el de la història, el del dia a dia, el de l’oci....
L’objectiu principal del programa serà que cada dia acabem constituínt un Top10 diferent.

Direcció: Miquel Murga
Redacció: Roger Cantos
Presentació: Miquel Murga

Email: oh10meu@radioestel.cat
Web:

Facebook:
Twitter: