Temps de benestar-Recursos per viure millor

Dia d'emissió: Divendres
Horari: de 17h a 17.30h
Tipus de programa: Divullgatiu

Descripció: Programa en el que parlarem de recursos per una vida millor, dins els ámbits individual, professional, d’organizacions i també familiars. Parlarem d’ eines, técniques, idees, tendencies e innovacións, sempre amb l’objectiu primari d’ proporcionar recursos que millorin la vida de las persones amb totess les seves dimensions.

Direcció: Mariano Tamagnini
Redacció:
Presentació: Marc Rius

Email: unavidamillor@radioestel.cat
Web:

Facebook:
Twitter: