Més enllà de la parròquia

Dia d'emissió: Dissabtes
Horari: de 13h a 14h
Tipus de programa: Divulgatiu

Descripció:

Direcció:
Redacció:
Presentació:

Email: mesenlladelaparroquia@radioestel.cat
Web:

Facebook:
Twitter: