ESGLÉSIA CATALUNYA 
Disset clergues del "Seminari del Poble de Déu", investigats per les seves opinions doctrinals i la seva aplicació a la vida cristiana
L’Associació, de caràcter privat, va ser extingida canònicament l’any 2017 a causa de la falta de confiança per part de l’Església en la seva tasca a l’hora d’ensenyar la doctrina catòlica
Redacció 15/04/2019

L’Associació de fidels anomenada “Seminari del Poble de Déu” (SPD) va néixer a Barcelona l’any 1977 de la mà del seglar Francesc Casanovas Martí amb l’objectiu d’oferir una experiència de vida comunitària on s’ensenyés la doctrina catòlica. L’any 2017, després de consultar-ho a la Congregació per la Doctrina de la Fe, els Bisbes de les Diòcesis on l’Associació era present van demanar la seva supressió, i finalment el cardenal de Barcelona va publicar un decret al Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Barcelona on anunciava la seva extinció canònica. Les raons, com van explicar en el seu moment els diversos bisbats, van ser estrictament d’ordre teològic, ja que la SPD no gaudia de la confiança necessària de l’Església per dur a terme l’ensenyament de la doctrina catòlica, que era un dels seus objectius principals.

Dos anys més tard d’aquesta decisió, que es va prendre després d’un llarg període d’investigacions i discerniment, la Santa Seu ha anunciat que està investigant disset clergues de l’Associació i dues dones laiques, a causa de suposades pràctiques sectàries dins el SPD. Després de conèixer la notícia, el tribunal canònic de la diòcesi de Vic, que va rebre la denúncia, ha anunciat que els bisbats suspendran de manera preventiva de l’exercici públic del ministeri els clergues investigats. Aquesta decisió, que la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) ha fet pública a través d’un comunicat, afectarà clergues de les diòcesis de Barcelona, Tarragona, Lleida, Urgell i Vic, i s’aplicarà segons la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

La mateixa CET ha aprofitat l’escrit per manifestar la voluntat dels bisbats d'aplicar escrupolosament el que estableixi la Santa Seu en aquests casos: “Si aquest procés canònic portés a descobrir indicis fonamentals de responsabilitat penal en l’àmbit civil, immediatament serien posats en coneixement de les autoritats judicials”.  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET