21:30 PÀGINES QUE M'HAN CORPRÈS
22:00 TRADICIONARIUS
23:00 ESGLÉSIA D'URGELL
23:30 COMPLETES
23:45 RÀDIO VATICANA
00:00 L'EVANGELI
00:05 MISSATGE EN UNA AMPOLLA
01:00 TORN DE NIT
07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI