00:00 L'EVANGELI
00:05 EL CLUB DEL COUNTRY
01:00 TORN DE NIT
07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES
08:00 CLUB+AMICS
08:30 EL GRIPAU BLAU
09:00 SONS DE LA TERRA
10:00 A TOTA COSTA