Itinerari d’amor fidel

La Crucifixió a la Façana de la Passió de la Sagrada Família

A punt d’entrar a la Setmana Santa, acollim Jesús que entra en els nostres pobles i en el nostre cor. Els signes populars de festa, els cants de reconeixement creient, de lloança i de goig, necessiten el complement de la lluminosa nit de Pasqua per verificar que l’encontre amb Ell significa per a nosaltres la font de més gran transformació per a la nostra vida personal i per a les estructures de la nostra societat. «No ens quedem al marge d’aquesta marxa de l’esperança viva!», ens diu el papa Francesc.

Sabem que Jesús ve en nom de Déu i que, tot i que l’acceptació de la seva voluntat li sigui un glop amarg, aconseguirà per a tot el gènere humà la més gran de les llibertats, la que assegura la victòria sobre el pecat, la mort i tota mena de mal. Però, perquè això sigui possible, carregarà damunt seu l’absurditat de la creu per transformar-la en pas necessari cap a la Vida.

Aquests dies, de forma ben especial, la nostra atenció se centra en Jesús que mor i ressuscita, per fer-ne pregària silenciosa, contemplativa, i testimoni confiat. Quin misteri amaga i revela? Sense cap mena de dubte, un misteri d’amor fidel, l’amor del Déu que s’ha enamorat del seu poble i vol dur-lo al terme més feliç per al qual l’ha escollit, li ha adreçat la paraula, l’ha santificat i s’ha encarnat. Déu s’ha solidaritzat totalment amb la humanitat, l’ha estimada i ho ha donat tot per ella en la persona del seu Fill Jesús.

Estem davant el misteri central de la nostra vida cristiana. No ens fixem en la creu sense la resurrecció, ni en la resurrecció sense la creu: ens trobem davant d’aquest misteri de mort i de vida que expressa el més gran realisme al qual ens enfrontem cada dia. Tant és així que, en la llum que ens projecta el misteri pasqual de Crist, hi trobem la claredat de la fe, la raó de l’esperança i l’ardor de la caritat. Amb la mirada fixa en Jesús, veiem que tot Ell és una paraula de sosteniment i d’alè, perquè també nosaltres fem el mateix en l’entrega per amor als altres.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , Permalink

Deixa un comentari