L’alegria missionera

A la Paraula de Déu hi ha una invitació que ens afecta i ens projecta: «Viviu sempre contents, no us canseu mai de pregar, donant gràcies en tota ocasió!» La transformació missionera que avui més que mai necessitem a l’Església arriba quan es parla de cor a cor i es crea un clima amarat de llenguatge positiu. Així ens ho indica el papa Francesc quan diu que cal mostrar un valor positiu que atregui, per no quedar-se en la queixa, el lament, la crítica o el remordiment. A més, una predicació positiva sempre dóna esperança, orienta cap al futur, no ens deixa tancats en la negativitat. Que bo que sacerdots, diaques i laics es reuneixin periòdicament per trobar plegats els recursos que fan més atractiva la predicació! (cf. EG 159).

De quina alegria es tracta? És l’alegria missionera que té com a fonament i referent clau l’encontre personal amb Jesucrist i la projecció vers un eix transversal que són els pobres. L’alegria ho ha d’impregnar tot i ho ha de transformar tot, superant aquella tristesa individualista que brolla d’un cor còmode i avar, de la recerca malaltissa de plaers superficials, de la consciència aïllada. Per això, «quan la vida interior es tanca en els propis interessos, ja no hi ha espai per als altres, ja no hi entren els pobres, ja no s’escolta la veu de Déu, ja no hi batega l’entusiasme per fer el bé» (EG 2).

Per superar aquest risc i per tal de fer possible la transformació missionera ens diu que hem de permetre que l’alegria comenci a despertar-se, que no podem ser cristians l’opció dels quals sembla la d’una Quaresma sense Pasqua (cf. EG 6). L’alegria prové de creure en Jesús ressuscitat, proper, íntim, trobat i viscut enmig de les coses petites de la vida de cada dia. Si som evangelitzadors és perquè comuniquem l’alegria de l’Evangeli, la fem expansiva, la contagiem amb les nostres paraules i els nostres gestos edificants. És important que la gent pugui rebre la Bona Nova de part d’aquells la vida dels quals irradia l’alegria de Crist.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , Permalink

Comments are closed.