Resposta d’amor a un amor més gran

Josep Bernat Flaugier, Naixement del nen Jesús

En la celebració del Naixement del Senyor, quina ressonància té en nosaltres el fet que esperem l’anunciat «Messies dels pobres»? La conversió personal i la seva projecció social han de ser la nostra resposta a allò que el Senyor que ve ens demana a cadascú. La proposta és un canvi del cor que ens condueixi a construir un món a l’inrevés: derroca els poderosos i exalça els humils, acull els qui passen fam i els rics se’n tornen sense res, dispersa els homes de cor altiu i és misericordiós amb els qui l’acullen.

Ens acompanya Maria, la Mare de Jesús, i anima el coratge dels cristians, ella que ha estat valenta a l’hora de fer el primer pas i fer de la pregària acció transformadora. Acull la Paraula de Déu i respon dient un «sí» generós a allò que Déu li demana. El resultat és el naixement de Jesús, el Fill de Déu, el Messies esperat. Hi ha alguna decisió en la història humana que hagi tingut més gran repercussió que aquesta? Hi ha cap canvi substancial per a la humanitat que pugui ser comparat amb el que ha significat que Déu s’encarni en la persona de Jesús? En aquesta intervenció hi som nosaltres, tot fent història amb Ell, edificant el present i projectant en esperança el futur. D’aquí prové la nostra responsabilitat en ser anunci i testimoni d’aquesta presència salvadora.

Maria s’ha convertit en casa d’acollida, lloc en el qual Déu vol habitar i conversar, espai per discernir la seva voluntat. Acollim així nosaltres el Senyor que s’apropa? La bona notícia del Nadal cristià és la casa que ha estat escollida. L’elecció és la màxima declaració d’amor envers nosaltres, feta realitat en el moment en què troba Maria de Natzaret disponible per acollir-lo. La resposta de Maria és valenta, generosa i lliure. Resposta d’amor a un amor més gran. Ara, és tota la humanitat la que està invitada a respondre al Déu que ve, al Déu que s’apropa cada dia a tots i cadascun de nosaltres perquè participem de la seva amistat, de la seva mateixa vida.

Amb tot el meu afecte, us desitjo un sant, familiar, solidari i joiós Nadal!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Comments are closed.