Entre nosaltres i potser no el coneixem!

La nostra cultura es veu afectada per una apostasia silenciosa per part dels qui viuen com si Déu no existís. La manca d’una iniciació cristiana seriosa, l’allunyament de la comunitat cristiana i de la pràctica sacramental i evangèlica influeixen negativament en les raons profundes que poden donar sentit a la vida i viure amb normalitat un cristianisme més evangèlic.

Jesús a la sinagoga

Ens podem fer moltes preguntes: quina nova proposta constructiva i en positiu podem fer als homes i dones d’avui, amb un accent especial als joves i ambients allunyats, afectats per aquesta situació ambiental? Quina espiritualitat pot ajudar a recuperar l’esperança? Amb quina acció missionera podem donar a conèixer Jesucrist i el seu Evangeli? Què fer per obrir els cors a la confiança i a les dimensions del Déu-Amor, com a força interior que dugui a reiniciar un procés de fe?

Voler trobar-nos amb Jesús és la resposta. Comencem, tot escoltant la Paraula de Déu, pel que diu de si mateix, com és en persona i què pretén: «L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i als presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor» (Lc 4,16-21). És Jesús, ell mateix, el qui en persona, llegirà aquestes paraules d’Isaïes a la sinagoga de Natzaret, i dirà: «Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.» Donem-li tota la confiança!

Aquesta és la carta d’identitat de Jesús i el programa que també ens proposa, a nosaltres, els seus seguidors, l’Església. Dur-lo a terme és font de goig perquè és un camí d’alliberament i de consecució de la dignitat humana a nivell personal i social. I, és davant la seva vinguda, que som convidats a viure sempre contents, a no cansar-nos mai de pregar, a donar gràcies en tota ocasió, a no sufocar l’Esperit, a discernir bé i quedar-nos allò que és bo.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Comments are closed.