Classe de Religió

Independentment d’acords institucionals i tendències ideològiques que hi pugui haver respecte del fet religiós i cristià, hi ha un dret humà a defensar i exercir. Me n’han parlat infinitat de vegades molts exalumnes de l’institut públic on vaig exercir la docència durant quasi vint anys, aprenent molt i molt dels joves. Amb ells convenim que el contingut cultural de la religió cristiana pot ser estudiat, alguns textos memoritzats i les seves propostes assumides des d’una ètica que té la dignitat de la persona i la seva dimensió transcendent com a objectiu a oferir a qui lliurement ho demana.

La classe de Religió no era una assignatura menystinguda, sinó tot al contrari; sempre vaig agrair als companys i companyes de Claustre el seu suport, col·laboració i amistat. Essent optativa, l’assignatura de Religió l’escollien més del 80% dels alumnes. Potser direu que eren altres temps, molt diferents d’avui, i és cert, però roman el mateix plantejament: la necessitat de conèixer el fet religiós com a part important de la nostra cultura, més enllà de l’opció de fe de cadascú, que sempre és i ha de ser lliure i coherent.

Recordo la resposta d’un estudiant de primer de batxillerat que es manifestava no creient, quan el primer dia de classe li vaig demanar com és que s’havia inscrit a Religió. Em va dir amb contundència que li interessava molt l’assignatura perquè, si no la fes, la seva formació no seria completa. Molt més, vaig pensar jo, ho ha de poder dir el qui és cristià.

És per aquest motiu que m’han sorprès molt certs comentaris que han omplert els mitjans de comunicació i les xarxes socials, manifestant el seu rebuig sobre quelcom que ens és connatural, la dimensió religiosa de la persona. Obliden sovint el fet d’una cultura —la nostra— que s’ha anat teixint amb la saba de les seves arrels cristianes, i això no és dolent, sinó tot al contrari, encara que a vegades no ho hàgim fet del tot bé, com sol passar en tants altres indrets. Ens hauria d’entusiasmar aprendre sempre, estimar i defensar el que som, aprofundir-ho i contagiar-ho!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , Permalink

Comments are closed.