Pastoral Obrera

La vida econòmica, des de la normalitat de l’Evangeli, no pot estar al marge de la comunió, del do, de la gratuïtat. Qüestió de «decència», de dignitat, de treball lliurement elegit, de desenvolupament comunitari, de passió pel bé comú, de respecte i no-discriminació. «Davant l’atur, respostes i reptes»: aquest ha estat el plantejament, el contingut del diàleg, l’ocasió de resistir una vegada més de forma global i local. Resulta edificant l’anàlisi de la realitat social, el diàleg, la pregària i la reflexió des de l’Evangeli d’un nombrós grup de cristianes i cristians obrers al llarg de tota una jornada de dissabte.

Hi ha molta llavor d’Evangeli sembrada que reclama una atenció especial per part de tots orientada al seu desenvolupament fins a donar fruit. Una acció de militància cristiana que no té titulars a les capçaleres informatives i que, tanmateix, es va obrint pas, com tantes altres realitats, en el cor de moltes persones, famílies, barris i pobles. La prioritat és portar Jesús i l’Evangeli als ambients on el treball encara constitueix un temps d’ocupació o l’atur està negant el més elemental per a una vida digna.

La crida que ens hem fet mútuament i que fem extensiva ens mou a compartir una major consciència sobre el que està passant i un major pronunciament com Església, que aclareixi actituds i animi a fer dels valors evangèlics la proposta d’un nou estil de ser i de viure; al mateix temps, comprometre’ns a fer l’esforç d’un treball en xarxa, expressió de solidaritat i esperit comunitari. En aquests moments i seguint l’actitud positiva i crítica dels profetes, necessitem fer un exercici de denúncia i d’anunci que ens defineixi com a seguidors de Jesús i membres corresponsables d’una comunitat que volem que sigui fraterna.

La Pastoral Obrera, com a acció en el món del treball i fent costat a tots els qui pateixen l’atur i tantes altres mancances, vol ser, des d’una espiritualitat laïcal, obrera, militant i evangelitzadora, aquella presència cristiana que procedeixi i s’alimenti de la vibració interior de Jesucrist estimat, seguit i viscut en totes les circumstàncies de la vida. Amb paraules i gestos, aquesta sensibilitat ens identifica amb el món del treball, amb les seves situacions de sofriment i amb les seves aspiracions de dignitat i de justícia.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , Permalink

Deixa un comentari