Fruits de conversió

El temps quaresmal comença amb la invitació a un canvi de mentalitat que s’obre confiadament al seguiment i a la identificació personal amb Jesús: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli.» Hem de tenir clar que la conversió no és sols l’experiència d’un moment emotiu en el qual es viu el goig de la proximitat de Déu, sinó sobretot un do que rebem sense ser-ne mereixedors i que sempre haurem d’agrair. És, al mateix temps, la projecció d’una forma de viure que ho contempla tot amb uns ulls nous —els de la fe— i amb un cor ple de l’ardor de l’amor de Déu.

D’altra part, el pas de la conversió suposa deixar enrere una existència al marge de Déu i la indiferència que sovint n’ha fet d’ell un oblit. És ben curiós que en aquest nou pas que és «convertir-se», la verificació de la seva autenticitat es mesura amb l’actitud que s’adopta amb la nova relació amb els altres, més encara, en l’acceptació convençuda que fa d’ells com a veritables germans i germanes. És com si una nova llum es projectés sobre la pròpia vida i la dels altres i ens fes admirar la seva bellesa interior, allà on trobem Déu de la forma més íntima fins a poder dir com sant Agustí «ens has fet per a tu, Senyor!».

Entre els molts fruits de la conversió hi ha la pregària. En ella es verifica el nostre diàleg amb Déu, el do i la fe, la pregunta i la resposta, l’emmirallament i l’acció de gràcies, el reconeixement de la pròpia feblesa i el prec constant per un amor solidari viscut cada dia. Tanmateix, no tindria sentit una pregària que no es fes des del penediment humil i sincer i des de la generositat del qui comparteix els propis béns, especialment en aquests temps difícils, això sí, sense ostentació i fent que el gest quedi secret, com ens ho demana Jesús a l’Evangeli.

El do de la conversió és la mateixa gràcia de Déu que no podem malversar, és el goig que ens fa sentir infinitament estimats i la decisió d’una fidelitat que posa en evidència la maduresa de l’amor. És immens el bé que ens està fent veure-ho en persones que actualment en donen testimoni al si de la comunitat cristiana i ens contagien l’entusiasme de la seva conversió. El seu testimoni ens enforteix i ens anima a seguir caminant junts per a fer-ne obra d’evangelització.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , Permalink

Deixa un comentari