Abaixa i enalteix

Mare de Déu de la Mercè

La realitat que és, o la que Déu vol que sigui. La que és, va plena d’ambigüitats, la que Déu vol que sigui és proposta de rescat. Una noia escollida per Déu és la qui ho posa en evidència i, tot pregant, en fa denúncia profètica. Mai una pregària no l’havia encertada tant en el problema que més afligeix la humanitat. Som davant la descripció d’un món on els rics són cada vegada més rics i els pobres, més pobres. La crisi econòmica encara no ens ha fet prou assenyats; hauria de ser l’oportunitat d’un profund examen personal de consciència i un estímul per fer més operativa la consciència social.

Aquesta pregària —el Magníficat— proclamada fa més de vint segles en un racó de món, en un petit poble d’un país ocupat, mira Déu amb netedat de cor i agraeix les meravelles que ha fet en el seu poble i en la seva persona. Arriba a dir que Déu «ha mirat la petitesa de la seva serventa». Per això, aixecar el cor a Déu i detectar la seva mirada d’amor sobre el món dóna prou clarividència per detectar també de forma immediata que hi ha infinitat de situacions d’injustícia.

En la societat que Maria proposa en nom de Déu no hi caben els homes de cor altiu, ni els poderosos, ni els rics. Als primers Déu els dispersa; als poderosos els fa baixar dels seus trons i els qui són rics se’n tornen sense res! Aquest missatge és per comunicar-lo. Maria no parla gaire, sobretot prega, i és des de la senzillesa que dirà que Déu «exalça els humils i omple de béns els pobres». Amb això tenim obert el camí i clar el full de ruta. Els cristians no podem callar aquesta anàlisi que ens orienta vers el nou tipus de persona i de societat que proposa l’Evangeli.

Davant la festa mariana i popular de la Mercè, aquest missatge alliberador ple de radicalitat evangèlica i misericòrdia, ressona de nou i pot animar-nos a «ser» i a «fer» poble, i procurar que tota la tradició de redempció de captius segueixi viva, sobretot en aquelles noves esclavituds i noves pobreses que clamen a crits cada dia i ens arriben al cor.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

 

Català, , , , , Permalink

Comments are closed.