Intel·ligència humil

Trobar una persona amb tanta categoria intel·lectual i vestint un hàbit de pobre, com Ramon Llull, posa en evidència la seva autenticitat. Un any dedicat a ell, el seu llegat ha ressonat amb força a universitats i instituts, a catequesis i escoles, també a les esglésies i al carrer, entre tants que l’han retrobat com aquell que, responent a les seves inquietuds intel·lectuals i a les virtuts cristianes, sap viure l’equilibri entre la raó i la fe. Un repte perquè continuem en la recerca de noves respostes que ens guiïn pels camins que avui es van obrint a la nostra societat.

"El cardenal Angelo Amato, prefecte per a les Causes dels Sants, ha subratllat que Llull no fou un teòleg de professió, sinó de missió"

“El cardenal Angelo Amato, prefecte per a les Causes dels Sants, ha subratllat que Llull no fou un teòleg de professió, sinó de missió”

Hem pogut veure un Llull molt valorat i estudiat en els areòpags acadèmics. Ben clar el seu objectiu que és, sobretot, difondre el coneixement del saber cristià en diàleg sincer amb la cultura, allò que sovint molts ignoren del seu pensament o no s’atreveixen a dir per no reconèixer la laïcitat positiva com a valor, tant en el camp del pensament com en el de les converses i el viure diari. En la clausura de l’any lul·lià, entre molts altres aspectes, s’ha posat en relleu la innovació de la formació que exerceix Ramon Llull orientada a preparar un model de política missionera orgànica i eficaç. Això vol dir implicar tothom en la predicació i en el testimoni.

El cardenal Angelo Amato, prefecte per a les Causes dels Sants, ha subratllat que Llull no fou un teòleg de professió, sinó de missió. Un missioner dinàmic de l’Evangeli que va utilitzar instruments de gran actualitat, com el diàleg interreligiós, la persuasió intel·lectual, la comprensió mútua i la llibertat de consciència. Estava convençut que era essencial en el cristianisme la defensa de la llibertat, la veritat i la caritat, elements identitaris de la humanitat.

Potser Llull va viure en la seva vida les mateixes dificultats que hauria pogut viure avui, les pròpies del qui creu que l’Evangeli és un bé que s’ha de difondre i que el cristianisme és el vehicle per contagiar-lo, perquè posseeix la força atractiva i fascinant de l’Amor.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona
Administrador apostòlic de Mallorca

Català, , , , , Permalink

Comments are closed.