De la impaciència a la serenor

Hem de ser realistes i sincers. Per conèixer Déu no tenim altre camí que Jesús. Ell diu clarament «qui em veu a mi, veu el Pare». Amb això ja n’hauríem de tenir prou, però el problema està en nosaltres. El fet és que la tendresa de Jesús es troba sovint amb el buit de les nostres adherències i amb la fredor dels nostres càlculs. Així reaccionaven els deixebles i per això no l’entenien.

“Què hi ha darrere la pregunta de Tomàs «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?».”

“Què hi ha darrere la pregunta de Tomàs «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?».”

Tanmateix, què hi ha darrere la pregunta de Tomàs «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?». Hi ha la necessitat d’escoltar-lo i d’assumir la resposta que dona i que conté per a nosaltres una invitació al seguiment i a la identificació amb la seva persona. El contingut de la pregunta del deixeble desconfiat expressa, amb tot, el realisme d’un cor que vol veure Déu, que vol conèixer Déu, que vol estimar Déu. Haurà d’acceptar des de la confiança que el camí d’accés és Jesús.

Què hi ha darrera la petició de Felip: «Senyor, mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més»? Hi ha l’home que cerca la immediatesa dels arguments i exigeix proves. Jesús li fa veure que cal passar per un procés d’aclariment personal de la relació amb ell i li retreu que encara no el coneix prou.

Conèixer Jesús, veure Jesús, estimar Jesús és veure, conèixer i estimar el Pare. Aquesta és la realitat de la fe que també es torna pregunta avui per a nosaltres, perquè hi responguem amb fermesa: «¿No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi?»

L’explicació que Jesús ofereix a continuació ens afecta. Exigeix una serena confiança en ell, encara que conegui les nostres carències i les nostres impaciències. Per això, com fa amb els seus deixebles, ens remet a les seves obres i, en conseqüència, a les nostres: «Creieu- me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fins en farà de més grans.» Identificats amb ell, ens remet a la credibilitat del testimoni dels fets. Fem-li confiança!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona i
Administrador Apostòlic de Mallorca

Català, , , Permalink

Comments are closed.