Moldre blat o males herbes

Amb la Jornada de les Comunicacions Socials, l’Església ens vol ajudar a ser transmissors de bones notícies tant el l’àmbit professional com en el de les relacions personals. El papa Francesc ens exhorta a una comunicació constructiva que, rebutjant tot prejudici, fomenti una cultura de l’encontre que ajudi a mirar la realitat amb autèntica confiança. La ment de l’home està sempre en acció i no pot deixar de «moldre» allò que rep, però està de la nostra mà decidir quin material li oferim. És una crida a la responsabilitat i a la transparència informativa.

«Tractem de contribuir a fer que tota comunicació sigui un gest que ens apropi, una opció que ens humanitzi, un art que ens dignifiqui.»

«Tractem de contribuir a fer que tota comunicació sigui un gest que ens apropi, una opció que ens humanitzi, un art que ens dignifiqui.»

Som convidats a cercar un estil comunicatiu obert i creatiu, que no doni tot el protagonisme al mal, sinó que mostri les possibles solucions, afavorint una actitud activa i responsable en les persones a les quals va dirigida la notícia. Per pròpia definició qui ens orienta és l’Evangeli, paraula que vol dir «bona notícia». Per als cristians, aquesta «bona notícia», més que una informació, és una persona, és Jesús. Per això, hem de moldre blat i no males herbes, ja que Jesús ens diu quina ha de ser la qualitat de la nostra forma de comunicar-nos.

El periodista i qualsevol professional i tècnic de la comunicació té la possibilitat d’accentuar el to positiu o negatiu de la informació que vol transmetre. Els seus ulls condicionaran totalment la visió dels oients i lectors, fent que la realitat sigui veritat o falsedat. No es tracta —diu també Francesc— d’afavorir una desinformació en la qual s’ignori el drama del sofriment o l’escàndol del mal, sinó ajudar a superar aquest sentiment de disgust i resignació de no poder frenar el mal i que amb freqüència s’apodera de nosaltres.

No té cap sentit que ens amarguem la vida amb l’obsessió de moldre males herbes, aquelles que sempre deixen algú tirat a la cuneta de la desgràcia. Més aviat, amb actitud humil i esperançada tractem de contribuir a fer que tota comunicació sigui un gest que ens apropi, una opció que ens humanitzi, un art que ens dignifiqui.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona i
Administrador Apostòlic de Mallorca

Català, , , , , , , , Permalink

Comments are closed.