Identitat i full de ruta

Comença a ser freqüent comentar entre nosaltres que hi ha molts batejats, però pocs iniciats a la vida cristiana. Un compte de resultats que en principi no proporciona gaire joia. Què vol dir? Té a veure amb l’afirmació del Precursor de Jesús, Joan Baptista, quan diu que «entre nosaltres hi ha Algú que no coneixem», o potser no coneixem prou com perquè la nostra vida quedi transformada per Ell. És la iniciació cristiana la qui té com a objectiu l’encontre amb Jesucrist, però no un encontre casual, forçat, edulcorat o condicionat per la pressió social. El veritable encontre amb Ell abasta tota la persona i dona un nou horitzó a tota la vida.

"Esforcem-nos per conèixer «Aquest» que ja és entre nosaltres i que potser no coneixem! Comencem escoltant la Paraula de Déu, pel que Ell diu de si mateix, com és en persona i què pretén"

“Esforcem-nos per conèixer «Aquest» que ja és entre nosaltres i que potser no coneixem! Comencem escoltant la Paraula de Déu, pel que Ell diu de si mateix, com és en persona i què pretén”

No obstant això, som conscients que el seguiment de Jesús és constantment posat a prova. Són molts els reptes als quals cal respondre des de la fe quan ens afecta un enfosquiment de l’esperança. Quina nova proposta podem fer als homes i dones d’avui, amb un accent especial als joves i ambients allunyats, afectats per una situació ambiental d’indiferència? Quina espiritualitat pot ajudar tantes persones a recuperar l’esperança? Amb quina acció missionera podem donar a conèixer Jesucrist i el seu Evangeli? Què fer per ajudar a obrir els cors a la confiança i a les dimensions del Déu-Amor, com a força interior que dugui a reiniciar un procés de fe? Treballem-ho sols o amb altres i portem-ho a la pregària!

Esforcem-nos per conèixer «Aquest» que ja és entre nosaltres i que potser no coneixem! Comencem escoltant la Paraula de Déu, pel que Ell diu de si mateix, com és en persona i què pretén: «L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i als presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor.» Aquest és el carnet d’identitat de Jesús i el full de ruta que ens proposa, a nosaltres, l’Església. Una identitat i una actuació que ens mostren el veritable rostre de Nadal.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.