Per una Església de mans unides i de caritat

La Paraula de Déu il·lumina moltes situacions d’actualitat, sovint enfosquides per la desigualtat i la marginació social. Quelcom deplorable quan presenciem amb dolor la desesperació dels qui moren travessant el mar fugint de la fam i la violència. Jesús es defineix amb tota claredat a favor dels marginats i manifesta davant del poble les seves preferències. La salut de les persones i la seva integració social constitueixen un dels objectius de la seva actuació i es posa en evidència de quina part està Déu.

«Treballar per una Església de “Mans Unides” ajudant en projectes concrets, és una de les accions a les quals no podem renunciar perquè és treballar a favor de l’educació, de la sanitat, de la promoció humana d’amplis sectors socials on la injustícia, la violència, la malaltia i la fam estan colpint més fortament els més pobres»

«Treballar per una Església de “Mans Unides” ajudant en projectes concrets, és una de les accions a les quals no podem renunciar perquè és treballar a favor de l’educació, de la sanitat, de la promoció humana d’amplis sectors socials on la injustícia, la violència, la malaltia i la fam estan colpint més fortament els més pobres»

Ho veiem en Jesús. Per a ell no n’hi ha prou d’apropar-se a la gent, tot i que tothom reconegui el bé que se’ls fa, sinó que vol que arribin a comprendre que Déu és Amor, acollir la Bona Nova del Regne que proclama i que ha vingut a inaugurar amb els seus signes, entre els quals hi ha la curació i la integració social. Per això, diu: «El Regne de Déu ja és enmig vostre» (Lc 17,21).

Vet aquí la novetat que els cristians humilment hem d’aportar a tot gest humà d’atenció solidària i d’acció social envers els més necessitats. Treballar per una Església de «Mans Unides» ajudant en projectes concrets, és una de les accions a les quals no podem renunciar perquè és treballar a favor de l’educació, de la sanitat, de la promoció humana d’amplis sectors socials on la injustícia, la violència, la malaltia i la fam estan colpint més fortament els més pobres.

Al mateix temps, una Església de la «Càritas», màxima expressió de compromís evangèlic, ens pot ajudar a entrar en la Quaresma per fer d’ella, amb la intensificació de la pregària i l’austeritat del dejuni, un itinerari de santificació, de salut personal i de transformació social.

Fem-ho realitat aquí i en qualsevol altre indret on veiem necessitat d’ajuda. Demanem la intercessió de la Mare de Déu, avui en el seu dia de festa a Lourdes i Jornada dedicada als Malalts, ella que en el seu santuari i arreu els acull i ajuda amb la presència sacramental de Jesús a cercar la salut, tota una joiosa paràbola de curació física i espiritual.

Sebastià Taltavull
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.