La fe que desfà la indiferència

Amb l’alegria del Crist ressuscitat als llavis i al cor, els cristians celebrem el dia més gran de l’any, la Pasqua, el pas de la mort a la vida. L’experiència dels apòstols recull el que moltes vegades hem proposat: l’encontre amb Crist ressuscitat. Aquesta és la novetat de la predicació apostòlica, l’anunci del qui ha canviat el curs de la història i li ha donat una orientació decisiva. Jesús no ha estat acceptat per tothom, ha estat perseguit, ha mort a la creu després d’una lenta i dolorosa agonia. Així s’ha identificat plenament amb els homes i les dones de tots els temps que han estat i són víctimes de la violència i la injustícia.

«Amb l’alegria del Crist ressuscitat als llavis i al cor, els cristians celebrem el dia més gran de l’any, la Pasqua, el pas de la mort a la vida.»

Com a testimonis del Ressuscitat, els apòstols són les pedres fonamentals de l’Església. La fe de la primera comunitat de creients es fonamenta en el testimoni d’homes concrets, coneguts dels cristians.

El nostre món i la complexitat de situacions humanes i inhumanes que vivim necessiten avui un anunci que ompli els cors de goig i de confiança. Ja podem tenir les conviccions ben clares i conèixer bé els continguts, però cal saber arribar a les persones i comunicar-los la bona notícia de la Resurrecció del Senyor, com ho van fer en altre temps Pere i els apòstols. Circumstàncies noves reclamen l’ardor d’una fe que desfaci la indiferència, la ignorància i la decepció, i obri els cors a l’encontre amb el Senyor per l’experiència que es comunica gràcies a un veritable testimoni cristià.

Pensem que es tracta de donar a la vida humana la nova i completa dimensió que li correspon, la que descobreix i apropa a Déu, la que s’obre a l’amor als altres, la que fa veure amb els ulls de la fe la nova presència del Ressuscitat, el nostre amic de ruta. Aquesta renovació personal i interior necessita ser completada per la consegüent transformació social feta a la llum de l’Evangeli.

Per això, plens d’esperança, podem estimular accions creatives, solidàries i valentes que promouen una nova mena de relacions fonamentades en els drets humans.

Sebastià Taltavull
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.