Una proposta de fraternitat

No és fàcil entendre-ho i molt menys viure-ho quan el virus de l’individualisme està enverinant persones i institucions. L’altre és un germà! Una germana! Passar del «tot per a mi» a «pensar en l’altre»; hi ha una alternativa davant la qual s’ha de prendre postura. «Jo o els altres» o «els altres i jo». No és un joc de paraules, sinó una veritat com un temple que posa en evidència per on hem de prendre partit. Un món dividit és cridat a la unitat, un cor desfet és convidat a la conversió, una humanitat que parla llenguatges que dispersen ara rep una proposta de fraternitat, de fer un món de germans. Ho volem, que sigui així? Fem que sigui així?

«El primer dia de l’Església, diada de Pentecosta, és una explosió de festa, l’esclat d’un anunci que congrega, interpel·la i fa prendre decisions.»

El primer dia de l’Església, diada de Pentecosta, és una explosió de festa, l’esclat d’un anunci que congrega, interpel·la i fa prendre decisions. Hi ha un foc interior que crema i, deixant la por, fa sortir al carrer per dir amb veu ben alta que hi ha un missatge joiós a comunicar. No són els apòstols els qui parlen, és l’Esperit Sant que parla per ells i fa que tothom ho entengui. És el llenguatge de l’amor, el llenguatge de Déu que estima i vol el bé de la humanitat, de tots els qui cerquen honradament la veritat. Més de dos mil anys d’història i el fenomen es repeteix en els cors senzills que creuen en la fraternitat, en fer un món de germans des dels actes més senzills de cada dia.

Avui, se’ns demana a l’Església que siguem així. Se’ns demana als cristians que siguem com Jesús i com tots els qui al llarg dels segles han encarnat en la seva vida l’esperit de l’Evangeli i estan experimentant la santedat en tota la seva diversitat, que és la riquesa espiritual que ens manté vius.

Una Església on tots, laics i laiques, consagrats i consagrades, diaques, preveres i bisbes realitzem la missió que se’ns ha encomanat i abandonem l’aïllament i l’autoreferencialitat. El centre és Jesucrist i no n’hi ha d’altre. En Ell i des d’Ell, qui de part del Pare ens ha comunicat el seu Esperit, que fa que ens entenguem des del llenguatge universal de l’amor, construïm fraternitat, sempre.

Sebastià Taltavull
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.