Donar òrgans és un gest d’amor

Per la Paraula de Déu sabem que l’amor és el fonament de tota actuació veritablement humana. Encara més, Jesús diu que ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics i, dit això, afegeix: «Vosaltres sou els meus amics.» Des d’aquesta familiaritat podem entendre el to de tendresa i de generositat que pren la forma d’estimar que ell proposa. Per això, estem en total sintonia amb tots els esforços orientats a defensar la vida des de l’amor a les persones, especialment les més febles i les que pateixen més riscos. En aquesta línia s’inscriu la jornada sobre la donació i trasplantaments d’òrgans, un «gest d’amor», com el qualifica el papa Francesc.

«El gest de donar òrgans i els trasplantaments que hi segueixen ofereix, doncs, la possibilitat de salvar moltes vides sotmeses a un perill de mort o amb sofriments intensos.»

L’Evangeli té com a missatge central el manament de l’amor: «Estimeu-vos els uns als altres.» En ell rau el missatge de donar la vida quan és lliurada per amor a l’estil de Jesús, tal com ha demostrat morint per la salvació de la humanitat. Per això, l’Església anunciem aquest missatge de vida i d’esperança per a tothom, sense cap exclusió. El gest de donar òrgans i els trasplantaments que hi segueixen ofereix, doncs, la possibilitat de salvar moltes vides sotmeses a un perill de mort o amb sofriments intensos. Un gest que defensa la dignitat de les persones, fa una crida a la gratuïtat de l’amor i a la capacitat de generositat que cada persona ja conté pel sol fet de ser-ho.

Sant Joan Pau II havia defensat la donació d’òrgans realitzada d’una manera èticament acceptable, amb la missió d’oferir una oportunitat de salut, o fins i tot de la mateixa vida, als malalts, els quals sovint no tenen altra esperança. Es tracta de la solidaritat que uneix els éssers humans i de la caritat que disposa a donar-se en bé dels qui més sofreixen. L’evangeli del bon samarità sempre serà el referent del valor de pensar més en l’altre i no tant en un mateix. Cal que afavorim amb fermesa la cultura de la generositat que enalteix la cultura de la vida. Amb aquesta decisió estem reproduint en la nostra existència personal i en la dels altres la mateixa vida de Jesús, que «ens va estimar fins a l’extrem».

Sebastià Taltavull
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.